Градският транспорт в Русе става 100 % общински

Автор:
20 апр. , 2017   Video

Градският транспорт в Русе става изцяло общински. Това стана ясно след като на заседанието си общинските съветници приеха предложението общината да придобие изцяло активите и пасивите на „ЕГГЕД Русе“. Сделката ще се осъществи за символична сума от 1 лев или заличаването им по друг допустим от закона начин.

До момента разпределението на акциите беше 65 процента на „ЕГГЕД България“ АД и 35 процента на Община Русе. Стойността на сделката е 500 000 лв. Първоначалната оферта на израелското дружество беше за 830 000 лв., но след проведени преговори двете страни са се договорили цена за от 500 000 лева, която да бъде платена на посочено от продавача лице или дружество. С плащането на цената се счита погасен дълга на ЕГГЕД Русе АД към Mobilis Sp. z o.o по отношение ползването, както и преминаване собствеността върху 9 тролейбуса – 7 Neoplan N6020 и 2 Mercedes Benz 405 GTD и Mobilis Sp. z o.o , както и продавачите нямат други претенции към ЕГГЕД Русе АД и /или ЕГГЕД България АД

Освен това продавачът ще предостави на Община Русе безусловна неотменима банкова гаранция от българска банка или потвърдена от българска банка със срок от 13 месеца в размер на 20% от стойността на сделката. Тези средства да могат едностранно, при безусловно поискване, да бъдат използвани от Община Русе за възстановяване на вреди, претърпени от скрити задължения на групата „Еггед Русе” АД и „Еггед България” АД. Тази гаранция да може да бъде ползвана и при санкции от данъчни ревизии за период от 5 години назад в случай, че такива се появят.

По думите на изпълнителния директор на „ЕГГЕД Русе“ Николай Къдрев, причина за изтеглянето на ЕГГЕД от България били малкият мащаб на бизнеса и обороти около 3 млн. лв.

 Comments are closed.