"Каритас" в Русе

„Каритас“ в Русе набира младежи за обучение

Автор:
9 ян. , 2018  

„Каритас“ в Русе набира 16 младежи, които да се включат като обучаващи по международния проект „Приеми и промени“.

Това съобщиха от неправителствената благотворителна организация. Основна цел е да се повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на насилие и дискриминация.

В проекта, който е финансиран от Европейската комисия и е с продължителност три години, участват организации от девет държави.

Шестнайсетте кандидати трябва да са на възраст между 19 и 25 години, да осъществяват активни социални дейности или доброволческа работа към местни младежки организации, да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието, да владеят свободно английски език.

Избраните ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за разпространяване на култура на толерантност и приобщаване. Те ще участват и в обмяна на опит с други млади обучители от различните държави-участници в проекта, като за целта ще посетят Италия, Гърция и Румъния.

 Comments are closed.