нарушения при провеждането на обществените поръчки

Куп нарушения в обществените поръчки открил служебния кабинет

Автор:
17 февр. , 2017  

В част от министерствата са открити множество нарушения при провеждането на обществените поръчки.

Това каза служебният премиер Огнян Герджиков при представянето на резултатите от проверките, направени от ведомствените контролиращи органи. Като „първенец“ в това отношение той посочи Министерството на отбраната, където през 2016 година е имало 113 обществени поръчки, от които са прекратени 31. От останалите 82 са открити нарушения в 45 процедури. От тях по девет процедури има индикатори за измами и други сериозни нарушения и са предадени на военна прокуратура, каза Герджиков.

В немалко от техническите задания са включвани условия към кандидатите, даващи предимство или необосновано ограничаващи участието на лица в обществените поръчки. Такива факти са констатирани в АПИ. Става дума за обществена поръчка от 2015 г. за избор на изпълнител за поддържане на участък от магистрала „Хемус“ и прилежащите пътни връзки, поддържане на осветлението на тунелите „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки хан“. Нарушения са установени и в обществена поръчка от 2015 г. за избор на изпълнител за поддържане на участък от магистрала „Тракия“ и „Марица“ и прилежащи пътни връзки, поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“.

В Министерството на икономиката са били докладвани нарушения, които се изразяват в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации, промени в критериите за подбор след отваряне на офертните предложения, което е довело до незаконосъобразно допускане на участници, каза още служебният премиер.

В част от министерства не са установени съществени нарушения при провеждането на обществените поръчки, като има единични случаи на административни и технически пропуски, които не се отразяват върху законосъобразността на проведените процедури за възлагане на поръчките. Без съществени нарушения са министерствата на финансите, на транспорта, на младежта и спорта, на околната среда, на земеделието, на труда, на образованието, на туризма, на енергетиката.

 Comments are closed.