Курс по автотехнически експертизи

Курс по автотехнически експертизи в Русенския университет

Автор:
14 апр. , 2018  

Курс по автотехнически експертизи ортанизира Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет, съобщиха от висшето училище в Русе.

Обучението, чието начало ще бъде поставено на 20 април т.г., е насочено към специалисти, студенти, както и заинтересовани, които имат базови познания по „Механика“, „Транспортна техника“, „Диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили“ и „Организация и безопасност на пътното движение“.

Участниците в курса ще получат знания за нормативните документи, които уреждат дейността на съдебните експерти, методите и средствата за експертни изследвания по пътнотранспортни произшествия, методиките за изследване и анализ на пътните инциденти. Курсистите придобиват умения за провеждане на изследвания и за изготвяне на заключения по автотехнически експертизи.Comments are closed.