Жалбата на „Монтюпе“

МОСВ отхвърли жалбата на „Монтюпе“

Автор:
12 ян. , 2017  

Министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева е отхвърлила жалбата на „Монтюпе“ за спиране на инсталацията им за леене на алуминий.

Жалбата на френския завод за автомобилни части беше срещу поредната санкция наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

През ноември русенската екоинспекция спря експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в завода. До принудителната санкция се стигна след десетки оплаквания за неприятни миризми от граждани на Русе и серия проверки на РИОСВ, включително около и на площадката на завода за алуминиеви автомобилни детайли. Установени бяха отделяне на емисии  в производствените халета, необхванати от локалните аспирационни системи, неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

По тази причина Карусели 7 и 8 бяха пломбирани на 16 ноември и така беше блокирана работата на Хале номер 3, и блокирано управлението на  роботите за дозиране и леене на течен метал. Фирмата трябваше да сложи и плътна преграда между халета 2 и 3. Наложената на „Монтюпе“ ЕООД – Русе принудителна мярка е в сила до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространението на интензивно миришещи вещества извън площадката.Comments are closed.