предварителния проект за застрояване

Обсъждат проекта за реконструкция на Лесопарк Липник

Автор:
19 апр. , 2017  

Покана към русенци, да се включат в публичното обсъждане на предварителния проект за застрояване на Лесопарк Липник, отправя Община Русе.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25 април, вторник, от 17:30 до 19:30 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Цел на проекта е създаване на устройствена основа, определяща основните функции на лесопарк „Липник“ и бъдещото усвояване на територията в съответствие с предвижданията на Предварителния устройствен план /ПУП/. Благоустрояването на парка и решение за функционирането и поддръжката му, включващо цялостното му осъвременяване и реконструкция и превръщането му в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Предмет на предвижданията са алейната мрежа, зелената система, парко-образуващите елементи, съоръжения и инфраструктурното осигуряване.

ПУП-ПЗ е на разположение на интересуващите се в сградата на общинска администрация Русе: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет. 2, ст. № 9, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, както и на интернет страницата на Община Русе адрес: http://ruse-bg.eu.

Становища и мнения по ПУП-ПЗ могат да се депозират в информационния център на Община Русе, на електронна поща pr@mayor-ruse.bg, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

Възложител на ПУП – ПЗ е Община Русе с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, лице за контакти: инж. Пенка Ангелова. Планът за застрояване се разработва от „Гео-Чонов“ ООД – Русе с ръководител на екип арх. Силвия Алексиева въз основа на одобрено задание по Решение №65, прието с протокол №3/16.12.2015 г. на Общински съвет – Русе.

Изработването на ПУП-ПЗ се финансира от бюджета на Община Русе  и се изработва двуфазно – Предварителен и Окончателен проект.

 Comments are closed.