държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.

Професор потвърди, че изпаренията от „Монтюпе“ имат мирис на бакелит

Автор:
17 февр. , 2017  

Миризмата, които хората определят като „изгорял бакелит“ може да бъде част от емисията газове, изпускана от вентилационните отвори на „Монтюпе“.

Това каза пред състав на Административния съд в Русе проф. Драгомир Янков – директор на Института по инженерна химия. По думите му, в производството на френския завод се ползват „сърца”, които се правят в машини от пясък, който се смесва с фенолформалдехидна смола и се добавя диметилетиламин. Произвеждат се при висока температура. След като се получат „сърцата”, при нагряване на смолата се отделя тази характерна миризма, оприличавана на нагорял бакелит. Отделят се разпадни съединения, повечето от които са опасни за човешкото здраве. Отделно диметилетиламинът е канцерогенен. Той може да е в ниски количества и в норми, но миризмата му е много характерна и се усеща. Според професора няма конкретно съединение, което да мирише на бакелит, а миризмата е резултат от „букет“ от съединения.

Проф. Янков, заедно с колегата си проф. Венко Бешков – председател на Съюза на химиците в България са посетили завода на 2 ноември миналата година.

Съдебният състав назначи експертиза, която да проследи въздушните течения над Русе и времето им за придвижване в дните на масирано обгазяване. Вещото лице, метеоролог, което ще бъде определено от Българската академия на науките,  ще трябва да отговори на въпроса, дали в дните 10 и 11 септември 2016 г., ако е имало изпускане на емисии от „Монтюпе“, миризмите е можело да бъдат усетени в кварталите, от които на тези дати има регистрирани най-много оплаквания. Метеорологът ще трябва да изготви карта на Русе, на която да се насложи движението на емисиите с времето им за придвижване до адресите на гражданите, които са подали сигнали за неприятни миризми на въпросните дати.

Делото ще продължи в края на март, до когато трябва да е готова експертизата.Comments are closed.