24 данъчни декларации подадени в Русе до обед

0
187
24 данъчни декларации

24 данъчни декларации са подадени днес до обед в Териториалния офис на НАП в Русе, съобщиха от приходната агенция.

„Най-чевръста“ била 40-годишна русенка, която подала декларацията си за получени доходи през 2018 г. в 9 ч. и 7 мин. тази сутрин.  Дамата имала доходи само по трудово правоотношение, но чрез декларацията си по чл. 50 от ЗДДФЛ ще ползва данъчно облекчение за отглеждане на деца. Веднага след подаването на декларацията дамата е пожелала да получи и ПИК, за да се възползва вбъдеще и от електронните услуги на НАП.

До обяд в офиса на НАП в Русе са подадени общо 24 годишни данъчни декларации. 12 физически лица са подали декларациите си на хартиен формуляр, още шест – с ПИК или електронен подпис, а други 6 са подадени от фирми по чл. 92 от ЗКПО по електронен път, каквото е изискването на закона.

Миналата година 45 % от подадените  от русенци декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ са били изпратени по интернет с Квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код, издаден от НАП безплатно и безсрочно. Тази година, освен за подаване на декларации и плащане на данъци с КЕП и ПИК , физическите лица след 01.03.2019 г. ще могат да проверят дали за тях има подадени данни от предприятия и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от тези по трудов договор. Това могат да направят на сайта на НАП  на адрес https://inetdec.nra.bg с цел коректно отразяване на получените доходи в годишната им декларация.

Друга новост е, че за подаване на декларации по електронен път от физически лица може да се ползва до 31 януари 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е те да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да се издължи целия размер на данъка за довнасяне също в срок до 31 януари 2019 г.

От още едно удобство ще могат да се възползват клиентите на НАП в тазгодишната данъчна кампания. През лятото в офиса на НАП в Русе бяха инсталирани 11 ПОС терминала и притежатели на банкови карти, могат да превеждат без такси, както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, предадени за събиране от приходната агенция, чрез портала за електронни услуги на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/. Предимството на картовите преводи е, че плащането се отразява веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата в данъчно-осигурителната сметка на клиента.