60 деца в Русенско застрашени от отпадане от училище

0
143

60 деца в Русенско са застрашени от отпадане от училище. Това стана ясно по време на заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Русе.

Най-често срещаната причина за отпадане от образователната система са миграция на семействата в чужбина и в страната, дългосрочна и краткосрочна; социално-икономически причини; особености в социалните норми при ромската етническа общност – ранни бракове, ранно раждане на деца, нежелание на родителите децата им да се обучават след определена възраст и в друго населено място. Установени са отделни случаи на много тежко болни деца (неподвижни, с множество увреждания, нeговарящи), което затруднява много включването им в образователната система

Общо 32 екипа работят на територията на областта за предотвратяване на ранното отпадане на деца от образователната система, стана ясно още по време на заседанието. В тях са включени 502 служители от различни институции. Екипите са извършили 767 физически посещения на адреси, като 76 деца са записани в училище или в детска градина, а 53 са незаписани (предстоят посещения на адресите до 30.11.2018 г.).