636 двойки на матурите на седмокласниците в Русенско

0
19
636 двойки на изпитите след 7-ми клас

Това съобщиха от Регионалния инспекторат по образование в Русе. Слабите оценки по математика са 490, а по Български език и литература – 146. Това означава, че всеки трети от явилите се на оценяването 1625 седмокласници, е получил слаба оценка по математика, а по български – всеки 11-ти. Отличните оценки по БЕЛ са само две, по математика – нито една! Общо слабите оценки по двата предмета са с 60 повече в сравнение с 2015 година.

Средният успех по математика е 3,308 – с близо две десети по слаб от миналата година, а по Български език и литература е с 6 стотни по-висок от миналогодишния.

Експертите на РИО тепърва ще правят анализ на по-слабите резултати на седмокласниците. На „пръв прочит“, според тях, основните причини са, от една страната – новата система на оценяване, която не отразявала реалните знания на седмокласниците и от друга – налице била тенденция към понижаване на знанията на учениците по математика. Не се концентрирали върху задачите, които им се поставят, не разбирали условието, не го четат докрай и отговарят веднага, без да обмислят текста. Именно това водело към негативните резултати.