82,6 млн. лв. ще харчи Общината през 2016 г.

1
8
Сигнал за бомба

В сравнение с тазгодишния, увеличението е четири процента. Най-голям дял от средствата – над 49 милиона лева, ще дойдат от държавата. Те са предимно за учебни и здравни дейности. 250 000 лева ще са за зимно поддържане на общинските пътища. 4 милиона ще отидат за ремонти на улици и тротоари, 2 милиона – за озеленяване и 7 – за чистота.
От местни данъци Общината очаква да събере повече от 12 милиона.
Като акценти в проектобюджета са заложени дейности като въвеждане на електронни административни услуги, активното участие в националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, балансираното развитие на централната градска част с крайните квартали и малките населени места.
В инвестиционната програма се залага на обновяване и модернизиране на системата за улично осветление, електронно захранване на кея, балансирано озеленяване на междублоковите пространства и ремонт на общинска пътна мрежа. В програмата се предвижда и ремонт на 20 детски площадки и изграждането на една нова. Ще се изградят и две спортни площадки, две стрийт фитнес площадки, ще бъде извършен основен ремонт и на две спортни игрища.
През 2016-а Общината планира да ремонтира Семизовата къща, Клуба на дейците на културата, покрива на Доходното здание и да реставрира фасадата му.

1 коментар