Брюксел одобри предложение на РУ за евроазийска университетска мрежа

0
18
Брюксел одобри предложение

Брюксел одобри предложение на Русенския университет за създаване на мрежа от университети, съобщи заместник-ректорът на русенското висше училище проф. д-р Ангел Смрикаров.

Новото в русенското предложение е, че мрежата не е чисто европейска, а евроазийска.

Предложението е за включване в мрежата и на няколко университета от пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Целта на проекта е за модернизиране на системите на висшето образование на тези страни чрез активно и ефективно прилагане на иновационните образователни технологии, поясни проф. Смрикаров. Сред основните задачи в него са разработването на концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и съставяне на нейна основа на програма за дигитална трансформация на образованието. Поради тази причина в проекта са включени и образователните министерства на партньорските страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри.

Проектът е на 2-ро място от общо 6 одобрени проекта при няколко десетки подадени заявки.

Одобряването на този мащабен проект е още едно признание за лидерската роля на Русенския университета в областта на КИТ/Информационни и комуникационни технологии/ -базираните образователните иновации, които се развиват и внедряват в него от 2000 г. насам, подчерта проф. Смрикаров.