„Ден на работодателя“ в Бюрото по труда

0
29
Един на десет трудоспособни българи

Началото е от 9.00 часа, мястото – първи етаж на сградата на ДБТ, ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров” 10.

В тази нова инициатива ще вземат участие четири русенски работодатели от секторите  автомобилостроене, чорапно и конфекционно производство. Търсещите работа лица ще могат в директни контакти с представителите на фирмите да се запознаят с дейността им, да се информират за условията на труд, потребностите от работна сила. Форумът ще даде възможност за постигане на договореност за заемане на предложените работни места, основна цел на посредническата дейност на териториалните структури на Агенцията по заетостта.

Трудовите посредници ще бъдат на разположение на всички участници – с компетентни насоки в областта на трудовата заетост. Обратната връзка с участниците ще помогне на организаторите за оценка на удовлетвореността на търсещите работа лица и фирмите от предоставената нова възможност за активен контакт.