Деца ще изучават формите на наследство чрез музейните експозиции

0
68
Деца ще изучават формите на наследство

Деца ще изучават формите на наследство чрез опознаване на музейните експозиции. Това предвижда новият проект на Регионален исторически музей – Русе „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, който ще се реализира през настоящата година с помощта на Министерството на културата.

Те ще бъдат представени на подрастващите посредством специално разработени образователни модули, които оформят годишен цикъл от събития, обхващащи четирите сезона от годината.

Зимата е представена с темата за „ледената епоха“ и изчезналите животински видове. В рамките на предвидения уъркшоп децата ще имат възможност да се докоснат до фигури на мамут и мастодонт, както и да сглобят иглу от макети на мамутски кости.

Модул „Пролет“ се фокусира върху отбелязването на Международен ден на птиците. Посредством различни игри с макети на крака на водоплаващи и водогазещи птици в зала „Блатна екосистема“ на Екомузея, момчетата и момичетата ще научат повече за особеностите и начина на живот на двата вида.

Акцентът в образователен модул „Лятото“ попада върху рибите и риболова, защитените и забранени видове. В уъркшопа, посветен на Деня на река Дунав, подрастващите ще се запознаят с видовете дунавски риби, чрез специално създадени макети.

Раздел „Есен“ е посветен на прилепите и техните местообитания. В Нощта на прилепите малките гости на музея ще преминат през сензорен тунел, в който ще разберат как се ориентират в тъмното бозайниците и с какво се хранят, ще се включат в тематични игри и занимания. Паралелно с провеждането на заложените практически дейности, ще бъде издадено и учебно помагало, в което са описани разработените вече образователни модули. Така те ще се използват и в следващи музейни занятия – предпоставка за създаване на активна музейна публика.

Предвиждат се и изнесени занимания в Историческите музеи в Свищов и Тутракан.