Дискутират защитата на защитените зони

0
114

Тя е в рамките на гостуването на изложбата „Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа” в Русе и ще започне в 18 часа. В рамките на дискусията ще бъдат засегнати важни въпроси, като: какво представлява Натура 2000; реална или само „на хартия” е защитата на защитените зони у нас; какви са възможностите, които екологичната мрежа дава за осигуряване на ползи за местната общност чрез развитие на отговорен туризъм, в съзвучие с опазването на природата като фототуризъм и наблюдение на птици.
Дискусията се организира по проект „Участие за природа”, който се изпълнява от Българска фондация „Биоразнообразие”, в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.