Днес е Велики вторник, ден за поучения и последни нравствени наставления

0
137
Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени наставления

Вторият ден от Страстната седмица, Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени наставления.

Иисус ни дава пример как да благотворим – не да даваме от излишъка си за тази цел, а като бедната вдовица да отделим от последните си материални средства. В нощта срещу Велики вторник Иисус Христос бил във Витания и сутринта дошъл в Йерусалимския храм, където поучавал народа. Първосвещениците и старейшините, като слушали Неговите притчи, разбирали, че Той говори за тях, искали да го заловят, но и се бояли да Го нападнат открито, защото хората Го почитали като Пророк.

Христос разказал притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа и притчата за талантите, освен това направил пророчества за съдбата на град Йерусалим.

На този ден светата Църква ни посочва и притчата за талантите. Тя ни призовава да обработваме нивата на своята душа и така да увеличаваме дарованията си, т. е. талантите, които ни е дал Бог.