Дни на кариерата за завършващите студенти

0
18
Националeн летен турнир по информатика

Инициативата включва няколко събития, насочени към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на завършващите бакалаври и магистри от факултета.

На 12 април (вторник) от 14:00 часа, аула 2.101 на Русенския университет ще се проведе тренинг за професионална ориентация „Ориентиране в тъмното”.

Събитието включва интерактивни занимания със студентите (презентации и игри), целящи усъвършенстване на знанията и уменията им за кандидатстване за работа – попълване на автобиография, разработване на мотивационно писмо и поведение при интервю.

Модератори на тренинга ще бъдат експерти от практиката – мениджъри, експерти по подбор на човешки ресурси и преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие”.

На 14 април (четвъртък) от 11:00 часа, аула 2.101 ще се състои традиционната Среща на студентите с работодатели, на която пред работодателите ще бъдат представени специалностите, по които се извършва обучение и годишния Алманах на завършващите студенти на Факултет „Бизнес и мениджмънт”.