Дунав – „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток

0
115
„портал“, свързващ Централна Европа и Черно море

Превръщането на Дунав в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток е целта на международния проект “DBS Gateway Region”, който бе представен днес в Русе. В него усилията си обединяват партньори от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова. По време на събитието, което се проведе на кораба „Русчук”, бяха представени и детайлно постигнатите резултати. Фокусът е насочен към повишаване привлекателността на река Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт. Целта е развитието на пристанищната инфраструктура, привличането на по-големи обеми товари и развитието на прилежащите до реката региони. Представено бе и специализираното речно изложение “River show”.

Проектът разчупва рамките на традиционното двустранно сътрудничество, включвайки 10 страни от поречието на реката. С неговото приключване ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, които да допринесат осезаемо за развитието и модернизацията на водния транспорт.

„Убеден съм, че успешната реализация на проекта ще допринесе осезаемо за развитието на региона Дунав – Черно море и ще спомогне за премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт, създавайки устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и възможности за привличане на нови партньори и товари“, каза в тази връзка зам.-кметът по европейско развитие на Русе Страхил Карапчански.

От името на областния управител Галин Григоров заместникът му Валентин Колев заяви категоричната подкрепа на Областна администрация Русе за осъществяването на бъдещи съвместни инициативи и проекти.

Предстои изложбата да бъде представена и във Варна и Бургас.