Двадесет и шест санитарки от „Медика“ придобиха нова квалификация

0
509
Двадесет и шест санитарки

Двадесет и шест санитарки от Лечебни заведения „Медика придобиха нова квалификация, съобщиха от здравното заведение.

Свидетелствата за квалификация по професиите „Здравен асистент” и „Болногледач” им бяха връчени от управителят на лечебните заведения доц. д-р Кирил Панайотов и народния представител Пламен Нунев

.С цел подобряване на полаганите грижи за пациентите, помощният персонал е преминал едногодишна професионална квалификация с акценти в медицинското обслужване, медицинската психология, социалната хигиена, хигиената на храненето и др.  Обучението се реализира от Лечебни заведения „Медика”, съвместно с Института по социално управление по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

Голяма част от програмата за развитие на Лечебни заведения „Медика“ е насочена към повишаване на квалификацията на служителите от всички нива. Персоналът преминава непрестанно обучителни курсове и специализации в различни направления. Като част от екипа на лечебните заведения, санитарите са в непрекъснат контакт с пациентите. С повишаването на техните знания и професионални умения, според европейските стандарти, се гарантира съответствие с очакваните изисквания към персонала през 2020-та година. Курсът на обучение, воден от хабилитирани лекари, медицински сестри, социални работници и психолози, е приключил с полагане на държавни изпити. Всички курсисти са защитили успешно наученото и към момента работят в отделенията на УМБАЛ „Медика Русе“, СБАЛК „Медика Кор“, СБАЛФРМ „Медика“ и ДКЦ-2, като успешно прилагат наученото.