Екокатегория не се вписва в свидетелството за регистрация на МПС

0
480
Екокатегория

Допълнителното вписване на екокатегория в свидетелството за регистрация на МПС не е задължително, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В Република България има регистрирани автомобили, които са стари и не са произведени в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.

В свидетелствата за регистрация на внесени у нас употребявани автомобили може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя не е отразена в българското свидетелство за регистрация.

Този проблем не съществува за новите превозни средства. Те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.

Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя и се съобщава на данъчно задълженото лице от общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР.

Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.

С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

  • без екологична категория, с екологични категории “Евро 1” и “Евро 2” – коефициент 1,10 – 1,40
  • “Евро 3” – коефициент 1,00 – 1,10
  • “Евро 4” – коефициент 0,80 – 1,00
  • “Евро 5” – коефициент 0,60 – 0,80
  • “Евро 6” и “ЕЕV” – коефициент 0,40 – 0,60