Екотаксата за стари коли се вдига, за новите намалява

0
16
Екотаксата

Продуктовата такса (или както е масово възприето – екотаксата) за новите автомобили се намалява с 10%. Това реши правителството, приемайки промени в наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

За коли до 5 години екотаксата се запазва в сегашния размер, а за старите се увеличава с 12-13%.

Отпада плащането на продуктова такса за електромобили до 31 декември 2021 година. За хибридните коли тенденцията е същата като за другите – таксата за новите се намалява с около 20%, а за по-дълго управляваните се увеличава с 12 на сто.

Въведените такси за моторни превозни средства от категории М2, МЗ, N2 и N3 са съобразени с по-голямото въздействие върху околната среда като отпадъци и източници на емисии. Като част от комплексните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух те целят ограничаване на вредните емисии от по-мощни МПС двигатели с вътрешно горене, емитиращи по-големи количества вредни изгорели газове, с по-висока средна възраст спрямо леките автомобили с по-голям принос в замърсяването.