„Хакерспейс пространство“ разкриват във Велико Търново

0
16
„Хакерспейс пространство“

Свободно „Хакерспейс пространство“ разкриват във Велико Търново по инициатива на Клуба на програмистите в старата столица.

„Пространството“ ще е обособено за специални занимания, основно свързани с IT-технологиите и ще може да се посещава, както от специалисти, така и от хора, които имат желание да започнат работа в сектора.

В Хакерспейс пространството ще бъдат монтирани компютри и различна техника, а посетителите ще могат да намират съмишленици и бъдещи бизнес партньори, подчерта Невен Боянов.

Заплащането в ИТ сектора е едно от най-добрите, затова новото пространство ще даде възможност на хората да намерят и нова работа или да се обучат по желаната специалност.

С провеждането на обучения организаторите не целят да се конкурират, а да се допълват с образованието.

Подобни клубове има в много градове в България и чужбина. Хакерспейс пространството във Велико Търново ще се намира в бившия пионерски дом, а в него, освен обучения, ще се провеждат и различни конференции и семинари.