Хора с образование преобладават на борсата

1
1230
към 18 ноември  2019 г.

Това показват данните на дирекция “Бюро по труда” в Русе. Със средно образование са 52 % , едва 23 % са с основно и по-ниско образование. Във възрастово отношение най-голям дял продължават да държат безработните над 50г. възраст – 43%, а младежите са 14.4%.
В края на месеца регистрираните безработни в община Русе са 3476 човека, със 78 по-малко от предходния месец. В същото време броят на безработните е с 623 по-малко от същия месец през 2014 г. Равнището на безработицата в общината се запазва – 4.3%.

1 коментар

  1. Не се лъжете. Последната грижа на Бюрото по труда е да намери на някого работа. И там се работи за далаверата.