Хората с увреждания в Русенско не търсят помощ за обучение

Автор:
7 мар. , 2018   Video

Нито един човек с увреждания от Русе и областта през 2017 г. не е поискал месечна помощ за обучение.

Това показват данните на дирекция „Социално подпомагане“ в Русе. Хората с увреждания от града и региона са търсили финансово подпомагане основно по 3 направления – за социална интеграция, за транспортни услуги и за информационни услуги.

По думите на Благомил Благоев – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, хората, които получават финансово подпомагане по Закона за интеграция на хората с увреждания са близо 16 000, a общата сума, която им е изплатена през 2017 г., надхвърля 3,5 милиона лева.

Близо 16 хиляди човека с увреждания от Русе и областта получават половина месечни добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания.

Това показват данните на дирекция „Социално подпомагане“. Общата сума, изплатена на хората с увреждания през 2017 г. надхвърля 3,5 милиона лева. Най-голяма по размер – близо 1,7 млн.лв., е добавката за транспортни услуги, от която са се възползвали 15 801 души.

За изработване, покупка и ремонт на медицински изделия и помощни средства с 1,5 млн. лв. са подпомогнати 3 704 души, от които 91 деца.

Месечните добавки допълват собствените доходи на хората с увреждания. Според закона, те имат право да получават ежемесечно повече от една добавка, допълни Благомил Благоев.Comments are closed.