Искат максимална глоба за управителя на „Евроманган“

0
20
максимална глоба

На Дейвид Уелингс, управител на “Евроманган” ЕАД, което е концесионер на мангановата мина “Оброчище“, да бъде наложена максимална глоба от 5000 лв. за това, че не е поискал да бъде открито производство по несъстоятелност на дружеството.

За това настоява Районната прокуратура в Добрич, протестирайки решението на Районния съд в града, с което на Уелингс е наложено наказание “глоба” в размер на 1000 лева. Уелингс е предаден на съд по административно наказателно дело, тъй като в трийсетдневен срок от спиране на плащанията към доставчици и НАП по публични задължения на ръководеното от него дружество не е поискал от Добричкия окръжен съд да бъде открито производство по несъстоятелност.

Наложената от Районния съд глоба е към минимума за престъплението по член 227б, алинея 2, във връзка с алинея 1 от Наказателния кодекс, посочват от Апелативната прокуратура във Варна. Деянието се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до 5000 лева.

Според прокуратурата, доказателствената съвкупност по делото налага извода, че по отношение на управителя на “Евроманган” са налице единствено отегчаващи отговорността обстоятелства. Затова прокуратурата предлага на Окръжния съд да измени първоинстанционното решение като увеличи наложената глоба на Дейвид Уелингс на 5000 лева. Предстои делото да бъде насрочено в съда.