Изтича срока за забележки и възражения по комплексното разрешително на „Монтюпе“

0
174
изтича срока за забележки и възражения

Днес изтича срока за забележки и възражения по комплексното разрешително на „Монтюпе“.

Както ТВН вече съобщи, от предприятието за автомобилни части искат издаване на комплексно разрешително за експлоатация на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“. Предвижда се експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 тона за денонощие за олово и за кадмий и 20 за денонощие за всички останали метали.

Документацията е на разположение на интересуващите се в

  1. Сградата на Община Русе, 7000 гр. Русе, област Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, етаж 4, стая 3, от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.