Изтича срокът за подаването на декларации за патентен данък

0
862
местните данъци и такси за 2019 година

Това припомнят от общинската дирекция „Местни данъци и такси“. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Тези, които са подали данъчна декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5 на сто.

Декларациите могат да се получат от Дирекция „Местни данъци и такси” или изтеглят от интернет страницата на Община Русе http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/273/index.html. Те се подават в дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1, етаж II.