Канят бизнеса на среща за новото еврофинансиране

0
1279
в чужбина

Тя ще се проведе на 16 юли, четвъртък, от 14 часа в зала 1 на Областна администрация. За участие са поканени работодатели от общините Русе, Сливо поле и Ветово. Експертите на ОИЦ-Русе ще ги запознаят с отворената процедура „Ново работно място 2015” по ОПРЧР и с електронното кандидатстване чрез системата ИСУН 2020. Освен това бизнесът ще бъде информиран за предстоящите процедури според Индикативните годишни работни програми за 2015 година на ОПРЧР и ОПИК, което ще ги ориентира какви бизнес проекти биха могли да подготвят.
По време на срещата Русенската търговско-индустриална камара ще представи своя видео конферентен център, който е свързан в мрежа с такива центрове във Враца, Крайова и Кълъраш. Той е реализиран по проект “Заедно в реално време: мрежа от видео конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион» (CBC Live), който се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. в партньорство със Сдружение „Общество Идеин”, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-промишлена палата – Враца и Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш.
Мрежата от центрове отваря широко вратата за комуникации без граници по един безпрецедентен за региона начин, като създава условия за преодоляване на пространствата и за управление на проекти и организиране на публични събития от различен формат без значителни разходи за бизнеса.