Коледния базар се връща на площада

0
20
Коледния базар

Това става ясно от обявление на Община Русе за отдаване под наем на павилионите. Предстои публичен търг с явно наддаване на 34 павилиона за търговска дейност, които ще бъдат монтирани на пл. „Свобода“ от 2 декември 2016 до 7 януари 2017 година. Началната тръжна наемна цена за всеки отделен павилион е  444,00 лв. без ДДС за периода.

Определени са и терени за разполагане на скари на открито, като наемната цена започва от 249,75 лв. без ДДС.  Търгът ще се проведе на 29 септември 2016 година от 13.30 часа. За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия и наемни отношения”, към дирекция „Икономика и управление на собствеността”,  тел. 082/881-667.