Комплекс за социални услуги изграждат във Велико Търново

0
90

Комплекс за социални услуги на деца ще бъде изграден във Велико Търново. Инвестицията е в размер на 820 000 лв. и ще бъде финансирана по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“. С парите ще бъде обновена стара ясла за нуждите на бъдещите потребители.

Новият комплекс ще предлага три услуги. Една от тях ще бъде дневен център за деца с увреждания. В обновената сграда ще има още преходно жилище с 8 места и център за обществена подкрепа.

„Продължаваме това, което е характерно за община Велико Търново, да работим за превенция от изоставянето. Да работим заедно с нашите колеги от “Социално подпомагане”, респективно Агенция за закрила на детето. При извеждане на дете от семейната среда – подкрепа на семействата и по възможно най-бързия начин детето да се върне в семейна среда“, каза директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова и допълни: „В момента сме в такава ситуация, че следва вече да променяме профилите на Центровете за настаняване от семеен тип от деца на пълнолетни. Знаете каква е потребността в голяма степен, тя е към възрастните хора. Възрастни хора, включително с деменция. Все едни други потребности, които следват нашето ежедневие и ние трябва да сме адекватни на това, което сега има нужда от подкрепа“.

Вече са изготвени проектите по ремонта на обособените части в сградата. Ще бъде извършена цялостна вътрешна реконструкция, съобразена с предлаганите услуги. Предвижда се и саниране, като работният проект вече се съгласува с контролните институции. Новата сграда ще даде зелена светлина и за други социални проекти в бъдеще.

Очаква се ремонтът да приключи през лятото на 2019 г., а откриването на готовата база да бъде през март 2020 година.