Млади хора определят учителската професия като “професия на ужасите”

0
17
младите хора определят учителската професия

Изследвания сочат, че младите хора определят учителската професия като “професия на ужасите”. Проблеми има на всички нива – семейство, детска градина и следващите степени на обучение. Това беше един от акцентите, дискутирани на кръгла маса по повод отбелязването на 125 години предучилищно образование в Добрич, като бяха обсъдени тенденциите и актуалните проблеми от представители в сферата в Добрич, Шуменския университет, местния Педагогически колеж и МОН.

Една от целите на образователните институции днес е да компенсират недостатъците на възпитанието. Актуален проблем е приобщаващото образование. Родители обвиняват учители, че не подготвят достатъчно добре децата за бъдещия живот. Учители обвиняват родители, че са абдикирали от обучението на децата си, а децата обвиняват всички групи, че не ги разбират, разясни проф. д-р Наталия Витанова, преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Тя е на мнение, че трябва да се отговори на предизвикателствата на новото време.

Само 10 на сто от завършилите Педагогика се реализират като учители. Така едва 2-ма на 100 от педагозите са млади хора.

Все пак д-р Витанова е оптимист, че след 15 години вследствие на технологичния бум ще настъпят много промени, които ще са в положителна посока.