на сайта на НАП

Наближава срока за деклариране на код за действащите трудови договори

Автор:
11 окт. , 2017  

До края на месец октомври всички работодатели са задължени да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди  01. 04. 2017 г.

Това напомнят от офиса на НАП. Това се налага, защото от 01. 04. 2017 г. е в сила промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда, публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/2017 г. Тя е свързана със задължение на работодателя при изпращане на уведомленията по наредбата да предоставя  данни за кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на наетото лице.

Кодът по ЕКАТТЕ на населеното място е 5-цифров и е уникален за всяко населено място. За всяко наето лице трябва да се подаде уведомление с попълнени: за тип на документ – 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, като за „дата на сключване“ се попълва 01. 04. 2017 г. Изисква се още длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.

В сайта на НАП – www.nap.bg  , в раздела „За бизнеса“ и в рубриката „Документи – осигуряване“ е публикуван новия формуляр на уведомлението. Там може да се ползва и актуализираната програма за обработка на трудови договори, чрез която с електронен подпис да се изпрати уведомлението – почти всички фирми в русенска област използват тази възможност.Comments are closed.