Научен труд на русенец в библиотеката на американския Конгрес

0
2102

sasho_nunev-screen02Един от неговите многобройни трудове, публикувани в Европа, а именно “Антидискриминационна и антипотискаща социална работа” (Издателство “Парадигма”, 664 стр.) е закупен от Библиотеката на Американския конгрес и е включен в нейния каталог, както се вижда от он-лайн варианта му.
Сашо Нунев работи в областта на социалната работа и е преподавател в Русенския университет “Ангел Кънчев”. Той членува в научната секция на Българската академия на науките и изкуствата.
Член кореспондент Нунев е един от малкото учени от Югоизточна Европа с присъствие в най-престижната американска библиотечна институция, обслужваща както законодателната власт в САЩ, така и американските научни среди.