Новият еврорегламент за личните данни влиза в сила

0
99
Европейски регламент за защита на личните данни

От днес влиза в сила новият Европейски регламент за защита на личните данни. Той дава повече права на гражданите да знаят какво се събира и съхранява за тях като информация.

Лични данни са имената, адресите, местоположение, доходи, здравна информация, онлайн комуникация и дори електронната поща.

Към момента у нас има над 460 хиляди официално регистрирани администратори на лични данни. Големите компании ще трябва да назначат поне 35 хиляди служители, които да опазват личната информация. От Българската стопанска камара предупреждават за административната тежест към бизнеса и настояват да отпадне заложената в проектозакона санкция от 10 хиляди лева. Бизнесът настоява да се повдигне долният праг от 10 хиляди клиенти, чиито данни се обработват, спрямо който ще се налага назначаването на служител по защита на личните данни.

Новият регламент засяга всички аспекти на бизнеса и сектор „Услуги”, хотели, ресторанти, таксиметрови компании и медицински лаборатории, например. Не всички обаче ще трябва да назначават служител за опазване на личните данни, но ще трябва да ги събират и съхраняват при определени правила и да сигнализират до 72 часа след инцидент.

Новият регламент няма да позволява на големите компании, които ви предоставят услуги, да прехвърлят без ваше съгласие данните ви на фирми, които събират задължения.

От Комисията за защита на личните данни ще проверяват най-напред големите администратори на данни – банките, застрахователите и мобилните оператори.