Община Русе набира проектни предложения по програма „Култура“

0
122
Конкурс за ръководител на отдела за връзки с обществеността

Община Русе набира проектни предложения по програма „Култура“, съобщиха от общинската администрация. От там уточняяват, че предложенията ще се приемат до 7 май в деловодството на Община Русе. С цел улесняване на процедурата по кандидатстване, ще бъде организиран информационен ден, който ще се проведе във вторник, 9 април, от 11:00 ч., в зала „Култура“ на ул. „Цариброд“ 3.

Програмата финансира две основни направления:

 • Международни фестивали в областта на изкуствата (макс. финансиране 12 000 лв.)
 • Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата (макс. финансиране 3 000 лв.)

Приемат се проектни предложения в следните тематични области:

 • Изпълнителски изкуства (театър, музика, танц);
 • Съвременни визуални изкуства, архитектура и дизайн;
 • Литература;
 • Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
 • Мобилност на артисти и продукции и международен културен обмен;
 • Резидентни проекти, свързани с творчески престой;
 • Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
 • Изследване и социализация на културното наследство;
 • Развитие на алтернативни пространства за култура;
 • Популяризиране на Русе като значим културен център.

Правилникът на Програма „Култура“ и необходимите формуляри за кандидатстване са качени на сайта на Община Русе