Окръжен съд – Русе ще партнира със Стопанската академия в Свищов

0
17
Окръжен съд – Русе

Окръжен съд – Русе и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов подписаха рамково споразумение за партньорство.

Основната цел на партньорството е обединяване усилията на двете институции за създаване на интерес и мотивация у студентите за професионална реализация и кариерно развитие. Чрез планиране и реализация на съвместни проекти, инициативи и събития ще бъде осъществяван обмен на опит и информация.

Още преди подписването на споразумението група студенти от университета посетиха Русенския окръжен съд и в рамките на един ден имаха възможността да се запознаят от близо с ежедневната работа на магистратите и съдебните служители, с организацията на работата в институцията, структурата на съдебната администрация, изискванията за кандидатстване и правилата за постъпване на работа в съда, както и възможностите за кариерно развитие в системата.

В рамките на партньорството Окръжен съд – Русе ще работи за повишаване познанията на младите хора за работата на съдебната система и подобряване качеството на висшето образование, чрез повишаване на неговата практическа насоченост.