Отложиха делото за държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в Русенско

0
29
кмет в с. Кацелово

Русенският административен съд отложи делото срещу заповед на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева за държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.

То беше заведено по жалба на директора на Математическата гимназия “Баба Тонка”. В мотивите си директорът на гимназията сочи, че заповедта нарушава основни принципи от закона за предучилищното и училищното образование – като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, равен достъп до качествено образование. Той претендира тя да бъде отменена, тъй като е незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила.

Според решението приемът след седми клас в математическата гимназия се съкращава от пет на четири паралелки. По този повод в началото на годината в града ученици и учители организираха протести.

Съдията по делото заяви днес, че жалбоподателят трябва да прецизира кое точно жали в заповедта на началника на РУО за план-приема – дали цялата заповед, или само тази част, която засяга Математическата гимназия. Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 7 юни.

Пред сградата на съда тази сутрин в подкрепа на учебното заведение се събраха ученици и учители.