Отпускат 200 млн. лв. за градско развитие

0
40

200 млн. лв. са заложени в новата програма за градско развитие, финансирана частично по оперативна програма „Региони в растеж“.
От тях ще могат да се възползват 17 общини в Северна България, сред които и Русе. Останалите са Видин; Враца; Монтана; Лом; Плевен; Ловеч; Габрово; Велико Търново; Горна Оряховица; Свищов; Силистра; Разград; Шумен; Търговище; Варна и Добрич.
Специално внимание и специален ресурс са отделени за развитие на туризма, свързано с обекти от културното наследство с национално и световно значение. Водещи инициатори са общините, като те могат да си партнират с публични и частни субекти.
Изискването е те да отговарят на критериите по програмата „Региони в растеж 2014-2020“.
Допускат се проекти за градска инфраструктура като например пазари, осветление, зони за развлечение, зоопаркове; градска мобилност – включително обществен транспорт, паркинги, електромобили и зарядни станции. Финансиране могат да получат спортни и културни обекти – музеи, кина, театри, изложбени и концертни зали. Допустими са инвестиции в индустриални зони, включително изграждане и ремонт на сгради.
Предвиден е финансов ресурс и за физически лица – те могат да ползват заеми (потребителски и ипотечни) за инвестиции в енергийна ефективност на еднофамилни къщи. Това включва топлоизолация, подмяна на дограма, инсталиране на модерни системи за отопление.
От Регионалният фонд обещават да търсят гъвкави решения при разглеждане на проектите и да помагат както за структурирането им, така и за подготвянето на документите. Крайния срок за договаряне на финансиране е 31 декември 2023 г.
За всякакви въпроси и кандидатстване може да се свържете с Фонда през сайта jessicafund.bg.
Обичайното финансиране ще е до 85% от бюджета на проектите, за общинските може да се договаря и по-висок дял. Максималният срок за кредитите е 20 години, погасяването ще е според паричните потоци на проекта.