По-висока цена за депониран боклук в Шумен

0
58

Община Шумен повиши цената за депониране на отпадъци на Регионалното депо край квартал “Дивдядово”. От Нова година общините, които го ползват, ще плащат с близо 5 лева повече отколкото досега.

Решението за по-високата цена на тон депониран боклук бе взето на заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Досега цената за тон бе 20,61 лв., а новото предложение бе с 20% по-високо или 24.97 лв. за тон.

„За 2019 година сме предвидили разширение в работата на механизацията с цел по-доброто стопанисване и обработване на отпадъка, защото за 2019 година след направен анализ, предвиждаме малко под 50 000 тона да бъде депониран отпадъка в кв. Дивдядово“, каза Евгений Цанков от ОП „Чистота“.

Като причина за увеличението бе посочено и новото изискване да се правят ежегодно амортизационни отчисления.

Представителите на общините, ползващи депото в Шумен гласуваха “За” повишаването. Единствено община Велики Преслав се обяви “Против”.

Според зам.-кмета на Велики Преслав Димо Бодуров общината ще бъде принудена да увеличи дофинансирането от 200 хил. лв. до 250-300 хил. лв. годишно. А това ще се отрази в повишаване на такса смет, която все пак трябва да е социално поносима за жителите на общината.

Представителите на организацията обаче бяха категорични, че повишаването на цената за депониране на Регионалното депо няма да доведе до по-висок размер на таксата за смет на гражданите през следващата година.