Побратимихме се с Кън Тхъ

0
1334

Подписването на документа се състоя в Министерски съвет, в присъствието на министър-председателите на двете държави. Повододът бе отбелязване на 65-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Република България и Социалистическа Република Виетнам.

Двата града ще си сътрудничат също в областта на образованието и науката чрез програми за обмен на студенти между университетите в Русе и виетнамския град Кън Тхъ.

Кън Тхъ, наричан още „Западната столица“ е четвъртият по големина град във Виетнам с 1,2 милиона население. Градът е разположен по поречието на река Меконг, разполага с международно летище и има добре развита икономика. Град Кън Тхъ започва да става един от центровете за наука и технологии, заради добрия набор от университети, колежи, софтуерен парк, институти за изследвания и др., разполагайки с над 26,000 научно-технически персонал.

Установяването на сътрудничество между градовете Русе и Кън Тхъ, като крайбрежни центрове на река Дунав и съответно на река Меконг, се вписва в инициативата за сътрудничество „Дунав – Меконг“ на Диалога по устойчиво развитие на Форума „Азия – Европа“.