Помощите за непълнолетни майки – в натура?

1
1539

Това предвижда проект за изменение на Закона за социалното подпомагане, публикуван на сайта на социалното министерство.
Същото ограничение се предвижда и родителите, които не полагат грижи за детето, когато семейната помощ не се ползва по предназначение или родителите не съдействат за прилагане на мерки за закрила на детето. Предлага се още месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование да се определя от броя на децата в семейството, а не от тяхната поредност. Предлага се и разширено разбиране на понятието семейство. То ще включва не само родителите със сключен граждански брак, но и съвместно живеещите родители, които отглеждат децата си без брак. По този начин ще се постигне равнопоставеност на различните модели на родителско съжителство, смятат от ведомството.
В предложенията за промени в ЗСПД е предвидено родителите, които изоставят децата си, да възстановят някои от получените еднократни помощи при раждане, ако до навършването на 2-годишна възраст на детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството. Тази санкция ще се прилага само в случаите на настаняване поради насилие в семейството, трайно неполагане на грижи за детето без основателни причини и лишаване от родителски права в особено тежки случаи на опасно за детето поведение на родителя.
За засилване на връзката между семейното подпомагане и образованието се предвижда предсрочно прекратяване на месечната помощ до завършване на средно образование след спиране на помощта за 3 поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година, ако детето не посещава редовно училище или предучилищна група.
Предвижда се и промяна в критериите за отпускане на еднократната помощ за майките-студенти. Променя се и начина на изплащане – половината от общата сума на стойност 2 880 лева ще се получава при отпускането на помощта, а другата половина при представяне на доказателство за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на 1 г. от детето.
С предложенията за промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) насърчаваме отговорното родителство, коментира вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той подчерта, че системата за семейно подпомагане няма амбиции да осигури издръжка на децата въобще, а да осигури подкрепа на родителите, и най-вече на тези, които нямат възможност да се грижат пълноценно за децата си.

1 коментар

  1. Нищо не им давайте на тия цигани, съсипаха държавата и се въдят като хлебарки! Да работят като ги правят тези чавета на поразия!