Продължава приемът на заявки по схема „Младежка заетост”

0
730
Свободни работни места в област Русе към 12 август  2019 г.

Тя е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Заявките се подават по нов, улеснен за работодателите образец, като процедурата по одобряването им се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавянето при подбора и оценката на работодателите. Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени след одобрение на заявката, при определяне на допустимостта на работодателя – с цел сключване на договор за заетост.

Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места, които ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.