РАС отмени кметската заповед за тентата на пл. „Батенберг“

1
2377

Това съобщиха от административното съдилище. На база заключението на вещите лица – строителен инженер и геодезист, съдът намира, че в оспорената заповед не са изложени подробни мотиви за правилното определяне на съоръжението като строеж или като преместваем обект. Обстоятелството има съществено значение за законосъобразното протичане на процедурата пред административния орган и за съдържанието на разпореждането, пише в съобщението от съда.

„Заключението на специалистите сочи, че съоръжението може да бъде преместено и използвано на друго място със същото предназначение – с предпазна функция на навес, а с премахването му не би се променил начинът на ползване на земята в имота, в който е поставено“, пишат още магистратите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

1 коментар