РАС връща имот на Русенската митрополия

0
733

Това съобщиха от Административния съд в Русе. Според магистратите административният акт е нищожен поради липса на компетентност на органа, тъй като срокът за възобновяване на производството (съгласно чл. 102, ал. 1 АПК) е три месеца от влизане в сила на акта от 2001 г. – срок, който е изтекъл много преди датата на приемане на оспорваното решение № 55 през 2008 година.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.