Ремонтът на „Александровска“ отличен като „най-успешен проект“

3
1784

В категория „Зелена и достъпна градска среда“ на първо място е класиран проектът за ремонта на участъка от ул. „Александровска“ до пл. „Батенберг“ и прилежащите му пространства.

Плакетът е бил връчен на зам.-кмета Страхил Карапчански на официална церемония Националната художествена галерия в София. Плакетът от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

По време на Годишната информационна конференция на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. беше представен постигнатият напредък по ОПРР през 2014 година и предизвикателствата при приключване на програмата. В рамките на информационната конференция бяха презентирани добри практики и споделен успешен опит на приключилите проекти през 2014 година, финансирани по ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През 2014 година Община Русе успешно финализира 5 проекта по ОП „Регионално развитие“ за около 14 млн. лв. Това са: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” , „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе”, „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“, „Реки на времето“ и „Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически ансамбъл“ (4 141 136,84 лв.).

На този етап Община Русе изпълнява 3 ключови за развитието на града проекта по ОПРР за над 36 млн. лв.. Това са „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, награденият проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“ и „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 – 2020 г.“, допълват от общинската администрация.

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. По-голяма простотия от този проект не бях виждал.
    Казвам го на фона на голямата мръсотия и издупчени улици в града.ЕДИНА ЦЕНТРАЛНА УЛИЦА ГРАД НЕ ПРАВИ.