Русе и Гюргево обновяват възлови улици по съвместен проект

0
506
Русе и Гюргево ще обновяват

Русе и Гюргево ще обновяват ключови инфраструктурни участъци по съвместен трансграничен проект.

Проектът „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, партньори по който са двете общини, цели по-добро свързване на Гюргево и Русе с Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) чрез модернизация на пътната инфраструктура в двата града.

В рамките на проекта в Русе ще бъде обновен бул. „Липник“, а в Гюргево – бул. “Букурещ”, ул. “Приетениеи”, ул. “1-ви декември 1918 г.”, бул. “Михай Витезу”

Дейностите включват още изготвяне на съвместна стратегия оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.

Общата стойност на проекта, водещ партньор в който е Община Гюргево, е 15 324 710,56 лв. като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13 процента е съфинансиране от държавния бюджет и 2 процента – собствен принос на бенефициента.

Подробности за обновяването на възловия за Русе бул. „Липник“ ще бъдат представени на 4 декември.