Русе става град на иновативните училища

0
48
град на иновативните училища

Близо 1800 преподаватели от 71 училища в Русенска област ще преминат обучение за използването на иновационни  образователни технологии. То се провежда в рамките на проекта на Русенския  университет „Русе – град на иновативните училища“. Целта е предаването на  натрупания в университета опит в адаптирането на образователната система към  дигиталното поколение. До момента са проведени 7 семинара с близо 400  участници. Предвижда се написването на специален наръчник и публикуването му в  интернет в текстов и в интерактивен мултимедиен вариант.

Проектът дава своя принос в утвърждаването на Русе като град  на иновативните идеи, изпреварва разработването на План за действие за дигитализиране на образованието, който ще бъде приет по време на Българското председателство на Европейския съюз. Дигитализацията на образователната сфера чрез използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии се налага и от Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия, приета от Правителството в края на м. август 2017 г.

Проектът „Русе – град на иновативните училища“ е финансиран по програма „Знание и растеж”, реализирана от фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата на фондация „Еконт“. Той се изпълнява от Центъра за иновационни образователни технологии на Русенския университет с ръководител проф. д-р Ангел Смрикаров – инициатор и координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Активен участник е и Регионалното управление на образованието – Русе.