С „клизма“ приеха бюджета на Разград

0
860

Дискусиите продължиха над 2 часа и половина, по средата имаше и почивка. От заседанията на комисиите преди сесия имаше желание да бъдат изслушани представители на Детско-юношеската школа на „Лудогорец“, те обаче така и не дочакаха реда си и си тръгнаха.
Пълна подкрепа за рамките на общинската хазна във вида, предложен от общинската управа, дадоха 17-те съветници от БСП и ДПС, а против гласуваха 15-те от ГЕРБ и Синята коалиция.
Общата рамка на бюджета на община Разград за настоящата година е 37 024 000 лв. Планираните приходи за тази година са с 4 421 000 лв. повече спрямо плана за 2014 г. Това се дължи на по-високия размер на постъпленията от имуществени данъци и неданъчни приходи, увеличения размер на субсидии от републиканския бюджет и преходния остатък от миналата година.