Съдебната сага „Монтюпе срещу РИОСВ“ продължава с искане за нови експертизи

Автор:
20 апр. , 2017   Video

С искане за нови експертизи продължава съдебната сага по обжалването на заповедта на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе за запечатването на карусели 7 и 8 в хале 3 на завода за автомобилни части „Монтюпе“.

Направено бе искане за назначаване на комплексна експертиза и в изследването да бъде включен инженер химик.  Съдът допусна такава комплексна метеорологична – химична експертиза, в която вече да има вещи лица – метеоролог и специалист по инженерна химия. След като се запознаят с материалите по делото, те ще трябва да дадат отговор на конкретните въпроси.

Един от призованите свидетели на РИОСВ уточни, че вентилационните отвори са различни от тези които отвеждат дима. Това, по думите му, е нещо, което е пропускано във всички заседания и вероятно се смесва, като информация, че едните са за вентилация, а другите са комбинирани. На финала, след като са взети становищата на страните Административния съд ще призове двама свидетели – специалистите от БАН проф. Драгомир Янков – директор на Института по инженерна химия и проф. Венко Бешков – председател на Съюза на химиците в България.

Делото ще продължи на 11 май.Comments are closed.