Шумен получи сертификат

Шумен получи сертификат за помпена станция за отпадъчни води в кв. “Дивдядово”

Автор:
9 февр. , 2018  

Община Шумен получи сертификат за изпълнение на проекта за изграждане на помпена станция за отпадъчни води в кв. “Дивдядово” с напорен колектор.

Документът беше връчен от инженера на обекта на зам.-кметът по строителство и екология на общината в областния град инж. Боян Тодоров, на церемония в сградата на общинската администрация в Шумен.

Обектът е изграден в рамките на проекта “Интегриран воден цикъл на град Шумен-втори етап” по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” и проекта “Интегриран воден цикъл на град Шумен-втори етап-втора фаза” по ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”, бе съобщено на церемонията.

Изграждането на помпената станция, което е в рамките на проекта “Интегриран воден цикъл на град Шумен-втори етап”, ще допринесе за предпазване на язовира “Соари”, а оттам и на река Камчия от замърсяване с изхвърляните, непречистени канализационни и промишлени води. Другите ефекти са минимизиране на вредните въздействия върху околната среда и рисковете за общественото здраве на населението, намаляване на неотвежданите, непречистени канализационни води.

С изпълнението на проекта ще се допринесе и за изпълнението на поетите ангажименти на страната ни за изграждане на обекти, чрез които да бъде увеличен събраният и третираният товар на замърсяване, преди заустването на отпадъчните води във водни обекти.

При изпълнението на ВиК-проекта много улици в Шумен са възстановени некачествено. През пролетта общинската администрация в областния град ще ремонтира некачествените асфалтови настилки и ще търси възстановяване на изразходваните средства, бе съобщено още на церемонията.

„Надзорът следи дали се уплътняват насипите и това се потвърждава чрез лабораторни изследвания. Когато ми донесат протокол, че уплътнението е колкото трябва, за мен това е истината”, каза представителят на строителния надзор Марта Бонева.


Изпращайте снимки и информация ТУК или на вайбър, тел. 0885009402 по всяко време на денонощието!


Comments are closed.